Det nya maskincentret i aluminium hallen Amberline

2018.02.23

I januari detta år startade det första och enda centrum för bearbetning av aluminium, PVS och stål i Polen på fabriken.
    
Det nya maskincentret i aluminium hallen Amberline kännetecknas av intelligenta lösningar inom styrning och hantering bearbetning Maskinen har fem axel som är numeriskt styrda (av ett datorprogram) och systemet som kontrollerar anordningen genom speciella sensorer - pulsgeneratorer. Kommunikationen mellan datorn och maskinen sker genom fiberoptik. Tack vare moderna lösningar kommer arbete i aluminium hallen att vara helt automatiserat och produktionskapaciteten kommer att öka med 100%.

Dessutom försäkrar behandling av profiler direkt från en dator med grafikprogram och internetkommunikation direkt och omedelbar diagnos och intervention i produktionsprocessen.

Vad innebär detta för mottagare av AMBERLINE produkter?

Detta innebär den högsta möjliga kvalitet av fönster, dörrar och fasader genom att minimera fel i produktionsprocessen och betydligt kortare genomförandefas.


Det nya maskincentret i aluminium hallen Amberline 1
Det nya maskincentret i aluminium hallen Amberline 1 Det nya maskincentret i aluminium hallen Amberline 2