Amberline på mässan Bygg Reis Deg i Oslo

2017.11.03

På ståndet presenterade vi framför allt strukturer avsedda för den skandinaviska marknaden och tekniskt avancerade lösningar för tillträdeskontroll och fjärrkontroll.


Amberline på mässan Bygg Reis Deg i Oslo 1
Amberline på mässan Bygg Reis Deg i Oslo 1 Amberline på mässan Bygg Reis Deg i Oslo 2 Amberline på mässan Bygg Reis Deg i Oslo 3