Produktens egenskaper
  • Brandsäker spröjs-akterspegel fasad;
  • För byggnader med separata brandzoner och evakuering;
  • Lätta skyddsväggar och påfyllningsväggar i brandklass: EI15, EI30, EI45, EI60;
  • Valfria takbeklädnader i brandklass REI20 I RE30;
  • Valfria aluminiumdörrar i brandklass EI30 i EI60 för hela konstruktionen;
  • Valfria brandskyddsväggar som inte sprider brand (MB118EI) – i brandklass EI120;
  • Valfria brandskyddsväggar utan karmar (MB78EI) i brandklass EI30 och EI60.

Där siffror indikerar antalet minuter under vilka strukturen bör vara resistent mot brand och hög temperatur.

  • Speciell inglasning skyddar glas mot fall under branden.

Alla våra produkter inom brandskydd och evakuering av personer avdelning har nödvändiga tester och certifikat.

 

Hämta inspiration
Specifikation
Permeabilitet för luft
1050 Pa
Vattentäthet
RE 1200