Lista realizowanych projektów unijnych

2018.04.19

 

Projekty unijne

Beneficjent AMBERLINE Sp. z o.o.
realizuje projekt pn.

Udoskonalenie wytwarzanych okien PCV poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych.

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie zleconych przez spółkę Amberline prac B+R i zaoferowanie na rynku światowym znacząco ulepszonego produktu: okna z okuciem AMBERLOCK.

Planowane efekty projektu:

Ugruntowanie pozycji na rynku i zwiększenie konkurencyjności firmy AMBERLINE poprzez wdrożenie wyników prac B+R i zaoferowanie na rynku światowym innowacyjnego produktu w postaci okien z okuciem AMBERLOCK o większej odporności na włamania.

 

Wartość projektu : 13 188 060,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 4 824 900,00 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.04.2019 - 31.12.2020r.

 

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od p. Przemysława Wiewióra, nr tel. 505 195 412, e‑mail: ##elxtlxdgp#at#pbqtgaxct.tj##


Projekty unijne

"AMBERLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt:

Wdrożenie wyników B+R w celu podniesienia konkurencyjności firmy Amberline

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjności technologicznej, a w konsekwencji wprowadzenie na rynek gamy udoskonalonych produktów, reprezentujących innowację produktową, co pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój wnioskodawcy w tym pozyskanie nowych rynków zbytu.


Wartość projektu:  6 035 000,00 PLN

Udział Unii Europejskiej:  2 715 750,00 PLN

Okres realizacji:  8/2016 – 6/2017


PROJEKT WSPÓFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

BplusR


Projekty unijne

DOTACJE NA INNOWACJE
Inwestujemy w waszą przyszłość

Amberline sp. z o.o. realizuje projekt pn. ‘Wprowadzenie do firmy Amberline innowacyjnego technologicznie procesu produkcji stolarki okiennej’’ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii „Sposób wytwarzania okien dwuskrzydłowych ze zgrzewalnym słupkiem i uszczelką środkową”. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01/08/2013 – 28/02/2014 r.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm http://www.poig.gov.pl/ http://www.mrr.gov.pl/ http://www.mswia.gov.pl/ http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Projekty unijne

Amberline Sp. z o.o.
ul. Krzysztofa Kolumba 20, 78-100 Kołobrzeg

Informuje, że realizuje projekt pn.: ” Realizacja Planu Rozwoju Eksportu przedsiębiorstwa Amberline Sp. z o.o.” Umowa nr UDA-POIG.06.01.00-32-020/10-00 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.


Projekty unijne

Amberline Sp. z o.o.
ul. Krzysztofa Kolumba 20, 78-100 Kołobrzeg

Amberline Sp. z o.o. informuje, iż zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn.: ”PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU” Umowa nr UDA-POIG.06.01.00-32-016/09-00

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.


Projekty unijne

Amberline Sp. z o.o.
ul. Krzysztofa Kolumba 20, 78-100 Kołobrzeg

AMBERLINE Sp. z o.o. informuje, że zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Kompleksowa oferta energooszczędnej stolarki otworowej szansą na rozwój kołobrzeskiej fabryki okien Amberline Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu …................................................................ 1 564 257,60 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...... 624 000,00 zł


 

Projekty unijne

 

Amberline Sp. z o.o.
ul. Krzysztofa Kolumba 20, 78-100 Kołobrzeg

AMBERLINE Sp. z o.o. informuje, że zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Wprowadzenie nowego produktu - okien łukowych z energooszczędnych profili VEKA - za pomocą  innowacyjnej linii technologicznej - szansą wzrostu konkurencyjności PLASTICO Sp. z o.o. w Kołobrzegu zobacz


Projekty unijne

AMBERLINE Sp. z o.o. informuje, że zrealizowała projekt inwestycyjny pn. „Wdrożenie przez AMBERLINE innowacyjnej linii technologicznej do produkcji okien PVC” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Całkowita wartość projektu : 1 622 600,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych : 1 330 000, 00 PLN
Wartość dofinansowania : 798 000, 00 PLN
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Projekty unijne

AMBERLINE Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, że w okresie od 03.10.2006 r. do 11.10.2007 r. zrealizowało projekt pt. „Doradztwo w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatyczno-technicznych dla producenta okien AMBERLINE” przy współfinansowaniu wydatków kwalifikowanych w 50% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.1

Wartość całkowita projektu: 200.202,00 PLN
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego: 68.700,00 PLN
Nr umowy o dofinansowanie: SPOWKP/2.1/9/32/2150
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


L