AmbersmartErgo

Okno dedykowane instytucjom użytku publicznego, w których najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców, tj. np.  przedszkola, żłobki, domy starców.
Okno to posiada opcję  zablokowania funkcji rozwiernej poprzez blokadę kluczykiem.
Okno AmbersmartErgo wyposażone jest w okucia Winkhaus activPilot Ergo i napęd D+H z nowej serii BDT.

Okno w tym wariancie jest zautomatyzowane , czyli możemy sterować jego pracą za pomocą panelu dotykowego lub zdalnie. W konsekwencji można je uchylić i zamknąć za pomocą panelu sterującego na inteligentnej klamce, pilota lub aplikacji w telefonie.  

Można je również zaprogramować na cykle otwarć, np. co 15 minut.

Realizowane funkcje to uchył, pełne otwarcie skrzydła i ryglowanie.

Główne korzyści to wygodna obsługa, stała wymiana powietrza w pomieszczeniu i możliwość zdalnego sterowania pracą okna.

Główne  korzyści z funkcji okna Ambersmart Ergo to bezpieczeństwo dzieci i osób starszych poprzez uniemożliwienie im  manewrowania przy oknie oraz możliwość zdalnego sterowania pracą okna ( przez np. opiekunów).

 

#ambersmartergo