Produktegenskaper
  • Terrassdörrar typ HS med möjligheten att vika dörrblad;

Den idealiska lösningen för att optiskt förstora utrymme; även upp till 6 meter av bredd.

  • Systemet utan barriärer i form av en tröskel, stolpar och fasta fönsterbågar;                                                                                                                                                                                                    
  • Rekommenderas för bostäder med terrasser, loggior och simbassänger;                                                                                                                                                                                                                                    
  • Subtil koppling av det inre utrymmet med det yttre genom vikning av alla fönsterbågar på en sida eller på två sidor i en vald konfiguration;                                                                                                            
  • Möjlighet att använda ventilationssystem i den låsta fönsterbågen.
Bli inspirert
Spesifikasjon
Monteringsdjup
82 mm
Profil
7-kammare
Klass
A