Medal Europejski

2022.01.05

Medal Europejski to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego zadaniem jest: wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na obszarze Polski, pobudzanie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w UE, upublicznienie w Polsce i w Unii Europejskiej przykładów dobrej jakości i promocja metod jej osiągania, pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem UE wśród polskich przedsiębiorców, pobudzenie zainteresowania konsumentów i przedsiębiorców z krajów UE laureatami Medalu Europejskiego.
Wyróżnienie Amberline Medalem Europejskim jest prestiżową rekomendacją wystawioną przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ‒ najważniejszą dla przedsiębiorców instytucją działającą przy Komisji Europejskiej.


 

Pobierz
M