Go to brand 2017

2018.02.23

Wzrost konkurencyjności firmy AMBERLINE SP. Z O.O. poprzez intensyfikację działalności eksportowej na wybranych rynkach zagranicznych, w tym na rynkach perspektywicznych w ramach programu operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020; poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych– Go to Brand .

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy AMBERLINE Sp. z o. o. poprzez intensyfikację działalności eksportowej na wybranych rynkach zagranicznych, w tym na rynkach perspektywicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3 AMBERLINE Sp. z o. o. ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawcy następujących elementów projektu: "Zakup usługi przygotowania i przetłumaczenia strony www."

Szczegóły w załącznikach:


06.04.2018 

Zapytanie ofertowe 2/2018

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy AMBERLINE Sp. z o. o. poprzez intensyfikację działalności eksportowej na wybranych rynkach zagranicznych, w tym na rynkach perspektywicznych” w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3, poddziałanie 3.3.3 firma AMBERLINE Sp. z o .o. ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup usługi organizacji i zapewnienia noclegów.

Szczegóły w załącznikach.


Go to brand 2017 1
Go to brand 2017 1 Go to brand 2017 2