Amberline garantie la formation des adolescents

2018.02.22

Amberline wspiera rozwój młodzieży poprzez umożliwienie zdobycia wykształcenia oraz zawodu na nowym kierunku TECHNIK MECHANIK SPEC. UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH CNC Komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych.

Oferta skierowana jest do uczniów klas trzecich gimnazjum zainteresowanych nauką na nowym kierunku technicznym w Zespole Szkół im. M. Rataja w Gościnie, w roku szkolnym 2018/2019.

Amberline wspiera każdego ucznia STYPENDIUM oraz TABLETEM NA START. Dodatkowo dla najlepszych uczniów ofertuje STUPEDNIA NAUKOWE.

Wszyscy uczniowie będą mieli gwarantowane praktyki oraz szansę na rozpoczęcie pracy w fabryce Amberline.


Actualité