Świadectwem najwyższej jakości produkowanych w Amberline okien i drzwi jest uzyskany certyfikat Q-Zert.
Informacje, nowości, promocje na amberline.eu wprost do Twojej skrzynki e-mail. Zapisz się do bezpłatnego newsletter'a.

Montaż okien energooszczędnych
Regulowane mocowanie okien w przestrzeni izolacji ścian budynku : System JB-D to idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych i pasywnych

Wytyczne montażowe dla osadzania okien drewnianych przy wykorzystaniu systemu JB-DK firmy SFS intec

Kolejność montażu poszczególnych elementów oraz niezbędnych czynności:

1. Określenie położenia wsporników-konsoli dolnych na bazie przyjętego indywidualnie schematu dla każdego z osadzanych okien.
Warunki wymagane do zachowania:
- położenie pierwszej podpory od naroża ramy okna: max. 150 mm
- maksymalny dystans pomiędzy kolejnymi wspornikami-konsolami dolnymi nie może przekroczyć 700 mm
- w przypadku występowania słupka wewnątrz okna - zawsze pod nim należy umieścić wspornik-konsolę dolną
- zawsze stosować symetryczne rozmieszczenie wsporników dla danych odległości

2. Osadzenie wsporników-konsoli dolnych:
a) wstępne osadzenie łącznika od strony ramy okna z zachowaniem minimalnej odległości od krawędzi ściany: 30 mm (tylko dla łączników SFS intec)
b) precyzyjne przemieszczenie wspornika-konsoli na odległość nie przekraczającą maksymalnego wysięgu dla danej odmiany konsoli: 100 mm
c) wstępne osadzenie drugiego łącznika (od strony wnętrza budynku) w miejscu, gdzie we wsporniku występuje pojedynczy otwór - minimalny dystans między otworami nie może być mniejszy niż 25 mm
d) regulacja położenia wspornika-konsoli
d) pewne osadzenie wspornika przez końcowe dokręcenie obu łączników

3. Regulacja położenia poziomu bazowego ramy okna
- wykorzystując nakrętkę na części gwintowanej końcówki podpory ustalamy jednakowy poziom dla ramy dolnej okna - jako baza do dalszych działań
g
4. Mocowanie wstępne wspornika montażowego bocznego do ramy okna
- przy użyciu dwóch wkrętów do drewna domocowujemy bazowy element wspornika bocznego do ramy.
Warunki wymagane do zachowania:
- położenie pierwszej podpory od naroża ramy okna: max. 150 mm
- maksymalny dystans pomiędzy kolejnymi wspornikami bocznymi nie może przekroczyć 700 mm
- w przypadku występowania słupka wewnątrz okna - zawsze na jego przedłużeniu należy umieścić wspornik boczny
- zawsze stosować symetryczne rozmieszczenie wsporników bocznych dla danych odległości

5. Ułożenie ramy okna w otworze z bazowaniem na wspornikach-konsolach dolnych
- dzięki łącznikom samowiercącym ostatecznie ustalić położenie ramy okna względem otworu (zachowując wymagane dystanse i prześwity dla potrzeb prawidłowego montażu okna)
6. Ostateczne osadzenie okna w otworze
a) dopasowanie położenia wsporników bocznych
c) wstępne osadzenie skrajnego łącznika od strony ramy okna z zachowaniem minimalnej odległości od krawędzi ściany: 30 mm (tylko dla łączników SFS intec)
b) precyzyjne przemieszczenie wspornika-konsoli na odległość nie przekraczającą maksymalnego wysięgu dla danej odmiany konsoli: 100 mm
c) wstępne wkręcenie skrajnego łącznika
d) ostateczna korekta położenia i dokręcenie łącznika skrajnego
c) wstępne osadzenie drugiego łącznika (od strony wnętrza budynku) w miejscu, gdzie we wsporniku występuje pojedynczy otwór - minimalny dystans między otworami nie może być mniejszy niż 25 mm
d) pewne osadzenie końcowe drugiego łącznika  Dostawa_JB-DK100_ALW_PL   322.072 kB
  JB_D_Broszura2010_PL   1.920 MB
  JB_DK_100_ArkuszDanych_02_PL   99.195 kB
  JB_DK_100-ALW_ArkuszDanych_04   90.5 kB


 
           
           
   
5.224 MB   1.062 MB
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2017 - 13:29
NAJSZYBSZE BIEŻĄCE INFORMACJE.
DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI.
Kołobrzeska Fabryka Okien - Amberline Sp. z o.o.
ul. Krzysztofa Kolumba 20 | 78-100 Kołobrzeg
Tel.: +48 94 / 35 51 820 | Fax: +48 94 / 35 51 821
Internet: www.amberline.eu | E-mail: info@amberline.eu